Sở xây dựng Hưng Yên: Thông báo lịch sát hạch chứng chỉ hành nghề (đợt 6.2019)

Thứ sáu - 24/05/2019 10:52
Hội đồng thông báo lịch sát hạch chứng chỉ hành nghề (đợt 6.2019) như sau:Các cá nhân bên mình làm dịch vụ tư vấn thì theo dõi thông tin để tham gia thi nhé.

1. Thời gian: Ngày 24/5/2019 (thứ Sáu), gồm 02 ca sát hạch:

- Ca 1: Từ 8h00 đến 11h30;

- Ca 2: Từ 13h30 đến 16h30

2. Địa điểm: Phòng sát hạch, Tầng 7, Sở Xây dựng Bắc Ninh. Địa chỉ: Số 25, đường Kinh Dương Vương, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (điện thoại: 0222.3.821.019).

Xem thêm:
LUYỆN THI CHỨNG CHỈ XÂY DỰNG THEO NỘI DUNG VÀ THEO LĨNH VỰC: TẠI ĐÂY
THI THỬ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG : TẠI ĐÂY


3. Thành phần dự sát hạch: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Các cá nhân tham dự sát hạch có nghĩa vụ nộp chi phí sát hạch (450.000 vnđ/1 lĩnh vực) trước khi thi, tuân thủ các quy định về quy chế sát hạch của Bộ phận sát hạch; mã số và mật khẩu dự sát hạch của từng cá nhân do Bộ phận sát hạch cung cấp vào thời gian sát hạch nêu trên./.

STT

Họ và tên, ngày sinh

Số CMND/Hộ chiếu

Lĩnh vực dự sát hạch, hạng sát hạch

Ghi chú

I

CA 1 (TỪ 8H00 – 11H30)

 1.  

Vũ Tuấn Anh

18/11/1980

001080016436

Quản lý dự án công trình hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.

Ca 1

 1.  

Thân Văn Trường

05/08/1986

121667078

Quản lý dự án công trình hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

Ca 1

 1.  

Đỗ Văn Học

15/10/1992

036092005834

Quản lý dự án công trình hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

Ca 1

 1.  

Đặng Quang Trung

21/06/1987

038087000143

Quản lý dự án công trình hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

Ca 1

 1.  

Đào Ngọc Thắng

03/11/1986

012381184

Quản lý dự án công trình hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

Ca 1

 1.  

Phạm Đức Toàn

02/06/1992

012864987

Quản lý dự án công trình hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

Ca 1

 1.  

Nguyễn Trung Kiên

19/08/1979

001079005494

Quản lý dự án công trình hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.

Ca 1

 1.  

Nguyễn Ngọc Thanh

11/04/1983

001083017370

Quản lý dự án công trình hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

Ca 1

 1.  

Lê Ngọc Anh

30/11/1973

111441536

Quản lý dự án công trình hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.

Ca 1

 1.  

Hoàng Hoa Đông

19/12/1972

038072007332

Quản lý dự án công trình hạ tầng kỹ thuật: Hạng II

 

 

Ca 1

 1.  

Phạm Tuấn Thành

5/4/1986

B4926724

Quản lý dự án công trình hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

 

Ca 1

 1.  

Trần Quân

13/5/1987

014087000022

Quản lý dự án công trình hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

Ca 1

 1.  

Nguyễn Đăng Thái

24/07/1984

001084010073

Quản lý dự án công trình hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

Ca 1

 1.  

Phan Văn Tú

04/3/1985

001085007294

Quản lý dự án công trình hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

Ca 1

 1.  

Nguyễn Tường Anh

13/2/1986

011086000007

Quản lý dự án công trình hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

Ca 1

 1.  

Triệu Đình Tuấn

08/03/1990

036090000044

Quản lý dự án công trình hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

Ca 1

 1.  

Vũ Duy Linh

02/11/1985

001085002679

Quản lý dự án công trình hạ tầng kỹ thuật: Hạng II

Ca 1

 1.  

Trần Văn Cường

24/11/1988

022088002855

Quản lý dự án công trình hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

Ca 1

 1.  

Đỗ Đăng Thủy

28/06/1984

013293086

Quản lý dự án công trình hạ tầng kỹ thuật: Hạng II

Ca 1

 1.  

Nguyễn Tuấn Hưng

21/6/1982

013037328

Quản lý dự án công trình hạ tầng kỹ thuật: Hạng II

Ca 1

 1.  

Ngô Đăng Khoa

6/7/1980

013014581

Quản lý dự án công trình hạ tầng kỹ thuật: Hạng II

Ca 1

 1.  

Lê Trần Trung

29/8/1973

013135189

Quản lý dự án công trình hạ tầng kỹ thuật: Hạng II

Ca 1

 1.  

Phạm Thị Lý

15/9/1989

163028191

Thiết kế công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; Hạng III

Ca 1

 1.  

Lê Thị Mỹ Ninh

28/6/1986

125257910

Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thông hạng III

Ca 1

 1.  

Nguyễn Văn Hoàng

26/11/1985

125134109

1. Quản lý dự án công trình dân dụng và công nghiệp: Hạng III.

2. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng II.

Ca 1

 1.  

Nguyễn Quang Thịnh

25/7/1984

125176161

1. Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II

3. Định giá xây dựng hạng III.

Ca 1

 1.  

Nguyễn Hữu Thao

30/8/1989

125283334

1. Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II

3. Định giá xây dựng hạng III.

Ca 1

 1.  

Đinh Ngọc Anh

13/8/1987

036087002395

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III

Ca 1

 1.  

Nguyễn Văn Hưng

10/10/1982

125004175

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

Ca 1

 1.  

Nguyễn Thế Tiến

25/11/1990

125315823

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

Ca 1

 1.  

Nguyễn Văn Vĩnh

13/11/1984

125097458

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.

Ca 1

II

CA 2 (TỪ 13H30 – 16H30)

 1.  

Chu Thanh Tùng

24/11/1993

125536488

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III

Ca 2

 1.  

Phạm Văn Hùng

 

04/8/1978

125619799

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.

2. Khảo sát địa hình: Hạng II.

Ca 2

 1.  

Phạm Hữu Huân

23/01/1987

125303748

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.

Ca 2

 1.  

Ngô Gia Cường

10/11/1990

125319412

1. Giám sát công tác xây dựng và hoàn  thiện công trình dân dụng- công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật hạng II.

2. Định giá xây dựng hạng III.

Ca 2

 1.  

Nguyễn Ngọc Anh Đức

06/12/1984

125161976

1. Giám sát công tác xây dựng và hoàn  thiện công trình dân dụng- công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật hạng II.

2. Định giá xây dựng hạng III.

Ca 2

 1.  

Nguyễn Đức Thuyết

04/10/1980

125838538

1. Định giá xây dựng hạng II

2. Quản lý dự án công trình dân dụng: Hạng II.

3. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.

4. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng II

Ca 2

 1.  

Nguyễn Văn Vũ

04/9/1988

125234758

1. Thiết kế cơ điện công trình: Hạng III.

2. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III.

3. Quản lý dự án công trình giao thông: Hạng III.

Ca 2

 1.  

Trịnh Thanh Tùng

25/9/1987

125258595

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.

2. Quản lý dự án công trình dân dụng: Hạng II.

Ca 2

 1.  

Vũ Viết Tiến

19/10/1987

125233549

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.

Ca 2

 1.  

Trần Văn Dương

09/12/1992

163219182

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

Ca 2

 1.  

Nguyễn Đình Nghị

17/3/1986

125130157

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.

Ca 2

 1.  

Trần Văn Đôn

20/8/1978

027078000182

Khảo sát địa chất công trình: Hạng II

Ca 2

 1.  

Lê Văn Hoạt

06/11/1986

125153809

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.

Ca 2

 1.  

Ngô Văn Thịnh

15/02/1992

125438194

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

3. Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn: Hạng III.

Ca 2

 1.  

Nguyễn Ngọc Hiền

14/02/1991

125438176

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.

Ca 2

 1.  

Ngô Đắc Giang

15/6/1985

125222605

Pháp luật khảo sát

Ca 2

 1.  

Phạm Ngọc Hà

03/12/1986

125205437

1. Pháp luật giám sát

2. Quản lý dự án xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.

Ca 2

 1.  

Đào Xuân Hữu

03/03/1975

012206378

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.

Ca 2

 1.  

Lê Hữu Long

30/08/1987

001087027062

1. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

Ca 2

 1.  

Nguyễn Giáp Vĩ

26/05/1984

001084008328

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

Ca 2

 1.  

Nguyễn Văn Thiêm

09/03/1980

001080009004

1. Pháp luật giám sát

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: hạng III

Ca 2

 1.  

Nguyễn Xuân Trí

08/03/1982

168069891

Pháp luật giám sát

Ca 2

 1.  

Nguyễn Tiến Dũng

02/09/1968

0010680008692

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

Ca 2

 1.  

Nguyễn Minh Đường

06/01/1986

012403731

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp: Hạng II

 

Ca 2

 1.  

Nguyễn Thành Chung

22/06/1990

163090920

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp: Hạng II

Ca 2

 1.  

Trần Đức Sơn

09/02/1988

164337297

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp: Hạng II

Ca 2

Nguồn tin: Sở xây dựng Hưng Yên

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

BÌNH LUẬN GÓP Ý
Đảm bảo tính minh bạch trong việc cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng hiện nay tại Việt Nam

Đảm bảo tính minh bạch trong việc cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng hiện nay tại Việt Nam

(Báo Xây dựng) – Thời gian qua, việc cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng đã được quan tâm thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư lựa chọn đơn vị và con người làm tư vấn, thiết kế. Tuy nhiên, từ trước năm 2016, công tác cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng còn nặng tính hình thức, chưa có cơ chế sát hạch, kiểm tra để bảo đảm người được cấp chứng chỉ có năng lực phù hợp với lĩnh vực được cấp chứng chỉ hành nghề.

Xem tiếp...

global block tophits
.
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập20
 • Thành viên online1
 • Khách viếng thăm19
 • Hôm nay644
 • Tháng hiện tại33,712
 • Tổng lượt truy cập3,980,958

NHẬN BỘ ĐỀ ÔN THI MỚI NHẤT

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây