Sở xây dựng Hưng Yên: Thông báo lịch sát hạch chứng chỉ hành nghề (đợt 6.2019)

Thứ sáu - 24/05/2019 10:52
Hội đồng thông báo lịch sát hạch chứng chỉ hành nghề (đợt 6.2019) như sau:Các cá nhân bên mình làm dịch vụ tư vấn thì theo dõi thông tin để tham gia thi nhé.

1. Thời gian: Ngày 24/5/2019 (thứ Sáu), gồm 02 ca sát hạch:

- Ca 1: Từ 8h00 đến 11h30;

- Ca 2: Từ 13h30 đến 16h30

2. Địa điểm: Phòng sát hạch, Tầng 7, Sở Xây dựng Bắc Ninh. Địa chỉ: Số 25, đường Kinh Dương Vương, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (điện thoại: 0222.3.821.019).

Xem thêm:
LUYỆN THI CHỨNG CHỈ XÂY DỰNG THEO NỘI DUNG VÀ THEO LĨNH VỰC: TẠI ĐÂY
THI THỬ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG : TẠI ĐÂY


3. Thành phần dự sát hạch: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Các cá nhân tham dự sát hạch có nghĩa vụ nộp chi phí sát hạch (450.000 vnđ/1 lĩnh vực) trước khi thi, tuân thủ các quy định về quy chế sát hạch của Bộ phận sát hạch; mã số và mật khẩu dự sát hạch của từng cá nhân do Bộ phận sát hạch cung cấp vào thời gian sát hạch nêu trên./.

STT

Họ và tên, ngày sinh

Số CMND/Hộ chiếu

Lĩnh vực dự sát hạch, hạng sát hạch

Ghi chú

I

CA 1 (TỪ 8H00 – 11H30)

 1.  

Vũ Tuấn Anh

18/11/1980

001080016436

Quản lý dự án công trình hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.

Ca 1

 1.  

Thân Văn Trường

05/08/1986

121667078

Quản lý dự án công trình hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

Ca 1

 1.  

Đỗ Văn Học

15/10/1992

036092005834

Quản lý dự án công trình hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

Ca 1

 1.  

Đặng Quang Trung

21/06/1987

038087000143

Quản lý dự án công trình hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

Ca 1

 1.  

Đào Ngọc Thắng

03/11/1986

012381184

Quản lý dự án công trình hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

Ca 1

 1.  

Phạm Đức Toàn

02/06/1992

012864987

Quản lý dự án công trình hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

Ca 1

 1.  

Nguyễn Trung Kiên

19/08/1979

001079005494

Quản lý dự án công trình hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.

Ca 1

 1.  

Nguyễn Ngọc Thanh

11/04/1983

001083017370

Quản lý dự án công trình hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

Ca 1

 1.  

Lê Ngọc Anh

30/11/1973

111441536

Quản lý dự án công trình hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.

Ca 1

 1.  

Hoàng Hoa Đông

19/12/1972

038072007332

Quản lý dự án công trình hạ tầng kỹ thuật: Hạng II

 

 

Ca 1

 1.  

Phạm Tuấn Thành

5/4/1986

B4926724

Quản lý dự án công trình hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

 

Ca 1

 1.  

Trần Quân

13/5/1987

014087000022

Quản lý dự án công trình hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

Ca 1

 1.  

Nguyễn Đăng Thái

24/07/1984

001084010073

Quản lý dự án công trình hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

Ca 1

 1.  

Phan Văn Tú

04/3/1985

001085007294

Quản lý dự án công trình hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

Ca 1

 1.  

Nguyễn Tường Anh

13/2/1986

011086000007

Quản lý dự án công trình hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

Ca 1

 1.  

Triệu Đình Tuấn

08/03/1990

036090000044

Quản lý dự án công trình hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

Ca 1

 1.  

Vũ Duy Linh

02/11/1985

001085002679

Quản lý dự án công trình hạ tầng kỹ thuật: Hạng II

Ca 1

 1.  

Trần Văn Cường

24/11/1988

022088002855

Quản lý dự án công trình hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

Ca 1

 1.  

Đỗ Đăng Thủy

28/06/1984

013293086

Quản lý dự án công trình hạ tầng kỹ thuật: Hạng II

Ca 1

 1.  

Nguyễn Tuấn Hưng

21/6/1982

013037328

Quản lý dự án công trình hạ tầng kỹ thuật: Hạng II

Ca 1

 1.  

Ngô Đăng Khoa

6/7/1980

013014581

Quản lý dự án công trình hạ tầng kỹ thuật: Hạng II

Ca 1

 1.  

Lê Trần Trung

29/8/1973

013135189

Quản lý dự án công trình hạ tầng kỹ thuật: Hạng II

Ca 1

 1.  

Phạm Thị Lý

15/9/1989

163028191

Thiết kế công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; Hạng III

Ca 1

 1.  

Lê Thị Mỹ Ninh

28/6/1986

125257910

Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thông hạng III

Ca 1

 1.  

Nguyễn Văn Hoàng

26/11/1985

125134109

1. Quản lý dự án công trình dân dụng và công nghiệp: Hạng III.

2. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng II.

Ca 1

 1.  

Nguyễn Quang Thịnh

25/7/1984

125176161

1. Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II

3. Định giá xây dựng hạng III.

Ca 1

 1.  

Nguyễn Hữu Thao

30/8/1989

125283334

1. Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II

3. Định giá xây dựng hạng III.

Ca 1

 1.  

Đinh Ngọc Anh

13/8/1987

036087002395

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III

Ca 1

 1.  

Nguyễn Văn Hưng

10/10/1982

125004175

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

Ca 1

 1.  

Nguyễn Thế Tiến

25/11/1990

125315823

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

Ca 1

 1.  

Nguyễn Văn Vĩnh

13/11/1984

125097458

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.

Ca 1

II

CA 2 (TỪ 13H30 – 16H30)

 1.  

Chu Thanh Tùng

24/11/1993

125536488

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III

Ca 2

 1.  

Phạm Văn Hùng

 

04/8/1978

125619799

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.

2. Khảo sát địa hình: Hạng II.

Ca 2

 1.  

Phạm Hữu Huân

23/01/1987

125303748

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.

Ca 2

 1.  

Ngô Gia Cường

10/11/1990

125319412

1. Giám sát công tác xây dựng và hoàn  thiện công trình dân dụng- công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật hạng II.

2. Định giá xây dựng hạng III.

Ca 2

 1.  

Nguyễn Ngọc Anh Đức

06/12/1984

125161976

1. Giám sát công tác xây dựng và hoàn  thiện công trình dân dụng- công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật hạng II.

2. Định giá xây dựng hạng III.

Ca 2

 1.  

Nguyễn Đức Thuyết

04/10/1980

125838538

1. Định giá xây dựng hạng II

2. Quản lý dự án công trình dân dụng: Hạng II.

3. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.

4. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng II

Ca 2

 1.  

Nguyễn Văn Vũ

04/9/1988

125234758

1. Thiết kế cơ điện công trình: Hạng III.

2. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III.

3. Quản lý dự án công trình giao thông: Hạng III.

Ca 2

 1.  

Trịnh Thanh Tùng

25/9/1987

125258595

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.

2. Quản lý dự án công trình dân dụng: Hạng II.

Ca 2

 1.  

Vũ Viết Tiến

19/10/1987

125233549

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.

Ca 2

 1.  

Trần Văn Dương

09/12/1992

163219182

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

Ca 2

 1.  

Nguyễn Đình Nghị

17/3/1986

125130157

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.

Ca 2

 1.  

Trần Văn Đôn

20/8/1978

027078000182

Khảo sát địa chất công trình: Hạng II

Ca 2

 1.  

Lê Văn Hoạt

06/11/1986

125153809

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.

Ca 2

 1.  

Ngô Văn Thịnh

15/02/1992

125438194

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

3. Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn: Hạng III.

Ca 2

 1.  

Nguyễn Ngọc Hiền

14/02/1991

125438176

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.

Ca 2

 1.  

Ngô Đắc Giang

15/6/1985

125222605

Pháp luật khảo sát

Ca 2

 1.  

Phạm Ngọc Hà

03/12/1986

125205437

1. Pháp luật giám sát

2. Quản lý dự án xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.

Ca 2

 1.  

Đào Xuân Hữu

03/03/1975

012206378

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.

Ca 2

 1.  

Lê Hữu Long

30/08/1987

001087027062

1. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

Ca 2

 1.  

Nguyễn Giáp Vĩ

26/05/1984

001084008328

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

Ca 2

 1.  

Nguyễn Văn Thiêm

09/03/1980

001080009004

1. Pháp luật giám sát

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: hạng III

Ca 2

 1.  

Nguyễn Xuân Trí

08/03/1982

168069891

Pháp luật giám sát

Ca 2

 1.  

Nguyễn Tiến Dũng

02/09/1968

0010680008692

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

Ca 2

 1.  

Nguyễn Minh Đường

06/01/1986

012403731

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp: Hạng II

 

Ca 2

 1.  

Nguyễn Thành Chung

22/06/1990

163090920

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp: Hạng II

Ca 2

 1.  

Trần Đức Sơn

09/02/1988

164337297

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp: Hạng II

Ca 2

Nguồn tin: Sở xây dựng Hưng Yên

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block tophits
.
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập20
 • Hôm nay1,701
 • Tháng hiện tại1,701
 • Tổng lượt truy cập3,640,309

NHẬN BỘ ĐỀ ÔN THI MỚI NHẤT

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây