Thông tin về việc đăng ký cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu năm 2023

Thứ bảy - 17/12/2022 19:45
CỤC QUẢN LÝ ĐẤU THẦU: Theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp, có hiệu lực trong vòng 05 năm, kể từ ngày cấp.
Chứng chỉ hành nghề đấu thầu
Chứng chỉ hành nghề đấu thầu

XEM THÊM: ÔN THI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐẤU THẦU

Theo Quyết định số 1464/QĐ-BKHĐT ngày 06/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy chế thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

Theo Thông báo số 45/TB-BKHĐT ngày 19/7/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

Để thực hiện cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu cho các cá nhân có chứng chỉ hành nghề hết thời hạn sử dụng 05 năm, Cục Quản lý đấu thầu thông báo kế hoạch cụ thể và hướng dẫn chi tiết cách thức đăng ký cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu năm 2023 trên Hệ thống Quản lý thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu thuộc Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://cchn.mpi.gov.vn/) bao gồm các nội dung chính sau:

 1. Thời gian tổ chức cấp lại chứng chỉ hành nghề năm 2023.

 2. Xét duyệt hồ sơ đăng ký cấp lại chứng chỉ hành nghề.

 3. Hướng dẫn sử dụng cho cá nhân đăng ký cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm)
Lưu ý: Cá nhân tự chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với việc theo dõi và cập nhật thông tin liên quan đến việc cấp lại chứng chỉ hành nghề đã được Cục Quản lý đấu thầu đăng tải công khai trên Hệ thống Quản lý thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu thuộc Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng thông báo./.
             
Phụ lục
(Đính kèm Thông báo ngày 05 tháng 12 năm 2022 của Cục Quản lý đấu thầu)
 

   I. Thời gian tổ chức cấp lại chứng chỉ hành nghề đấu thầu năm 2023

Cấp chứng chỉ hành nghề lần đầu

Cấp lại chứng chỉ hành nghề

Kỳ thi

Ngày ký
Quyết định cấp CCHN

Ngày ký
Quyết định cấp CCHN bổ sung

Kỳ cấp lại

Thời gian bắt đầu đăng ký

Thời gian kết thúc nhận hồ sơ

Ghi chú

5

22/01/2018

 

5

05/12/2022 

22/01/2023

Thời gian kết thúc nhận hồ
sơ đối với các chứng chỉ cấp bổ sung tại kỳ
thi số 07 là ngày
03/05/2023

6

31/01/2018

 

6

31/01/2023

7

16/03/2018

03/05/2018

7

16/03/2023

8

16/03/2018

 

8

16/03/2023

9

03/05/2018

 

9

03/05/2023

Thời gian kết thúc nhận hồ
sơ đối với các chứng chỉ cấp bổ sung tại kỳ
thi số 11 là ngày
09/10/2023

10

18/05/2018

 

10

18/05/2023

11

21/06/2018

09/10/2018

11

21/06/2023

12

10/08/2018

 

12

10/08/2023

Thời gian kết thúc nhận hồ
sơ đối với các chứng chỉ cấp bổ sung tại kỳ
thi số 15, 16 là ngày
10/01/2024

13

12/10/2018

 

13

12/10/2023

14

18/10/2018

 

14

18/10/2023

15

02/11/2018

10/01/2019

15

02/11/2023

 

 

 

 

 

16

11/12/2018

10/01/2019

16

 

11/12/2023

 

* Ghi chú: Cá nhân không nộp hồ sơ đăng ký cấp lại theo kế hoạch nêu trên sẽ không được cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu. Kế hoạch tổ chức cấp lại của các năm tiếp theo sẽ được đăng tải bởi Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên Hệ thống quản lý thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề thuộc Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
Trong trường hợp có sự thay đổi về chính sách dẫn đến thay đổi về kế hoạch tổ chức cấp lại CCHN, Cục Quản lý đấu thầu sẽ có thông báo đăng tải trên Hệ thống quản lý thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề thuộc Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

II. Xét duyệt hồ sơ đăng ký cấp lại chứng chỉ hành nghề đấu thầu

1. Thành phần của hồ sơ đăng ký cấp lại chứng chỉ hành nghề đấu thầu

 1. Đơn đăng ký cấp lại;

 2. Bảng kê khai các hoạt động liên quan trực tiếp đến việc tham gia lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu; giảng dạy về đấu thầu trong thời hạn sử dụng của chứng chỉ đã cấp; 

 3. Tài liệu xác minh cho bảng kê khai kinh nghiệm nêu trên bao gồm một  trong số các tài liệu sau:

 • Xác nhận của cơ quan, đơn vị mà cá nhân công tác trong thời gian thực hiện các công việc đã kê khai;

 • Xác nhận của cơ sở đào tạo, chủ đầu tư, bên mời thầu đối với các công việc cá nhân đã kê khai thuộc thẩm quyền của mình quản lý;

 • Quyết định giao nhiệm vụ, quyết định thành lập tổ chuyên gia, hợp đồng, các văn bản có giá trị pháp lý tương đương khác chứng minh việc thực hiện công việc mà cá nhân đã kê khai.

d) Bản chụp CMTND/TCC/HC gốc.

2. Trường hợp hồ sơ đăng ký cấp lại chứng chỉ hành nghề được đánh giá là không đáp ứng điều kiện

a) Hồ sơ đăng ký cấp lại chứng chỉ hành nghề được đánh giá là không đáp ứng quy định khi: 

 • Các thông tin cá nhân của thí sinh trong đơn đăng ký cấp lại không trùng khớp với bản CMTND/TCC/HC đính kèm; - Bản kê khai công việc đã thực hiện không được kê khai đầy đủ, hoặc thông tin không thống nhất, hoặc thiếu xác thực;

 • Các tài liệu xác nhận, chứng minh không đầy đủ thông tin, thông tin không thống nhất, tài liệu thiếu xác thực;

 1. Trường hợp hồ sơ có file ảnh chụp CMTND/TCC/HC không đáp ứng như file bị lỗi, file chụp không rõ ràng thì hồ sơ vẫn được coi là đáp ứng nhưng cá nhân sẽ chỉ được cấp chứng chỉ hành nghề khi thực hiện đính chính đầy đủ;

 2. Trường hợp hồ sơ đăng ký cấp lại chứng chỉ hành nghề không đáp ứng đầy đủ theo quy định, cá nhân được phép chỉnh sửa và nộp lại hồ sơ đăng ký 01 lần duy nhất (trên Hệ thống) để xem xét đánh giá.

3. Cấp lại chứng chỉ hành nghề đấu thầu

 1. Cục Quản lý đấu thầu sẽ căn cứ trên các thông tin cá nhân kê khai trong bản  đăng ký cấp lại chứng chỉ hành nghề trên Hệ thống để in ấn chứng chỉ và gửi chuyển phát chứng chỉ;

 1. Các cá nhân đã đăng ký cấp lại chứng chỉ hành nghề trên Hệ thống gửi 02 ảnh 3x4 (sau ảnh ghi chính xác họ tên và số chứng chỉ hành nghề) về Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu (Địa chỉ: Tầng 11, Lô D25, tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngõ 7 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội) trong thời hạn muộn nhất là 10 ngày kể từ ngày hết hạn đăng ký đăng ký;

 2. Trong mọi trường hợp, cá nhân đăng ký cấp lại phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã kê khai trên Hệ thống.

  BÀI TIẾP: Hướng dẫn sử dụng cho cá nhân đăng ký cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Nguồn tin: Cục quản lý đấu thầu, bộ kế hoạch đầu tư:

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
global block tophits
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập22
 • Máy chủ tìm kiếm4
 • Khách viếng thăm18
 • Hôm nay588
 • Tháng hiện tại588
 • Tổng lượt truy cập5,720,969
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây