KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN - GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

  • : 205
  • : 205 phút
Câu hỏi 1. Mật độ kiểm tra độ chặt của mỗi lớp đất đắp sau khi đầm nén xong được quy định như thế nào?
 

Đề thi mới hơn

Đề thi cũ hơn