THI CHUYỂN ĐỔI


Đề thi chuyển đổi chứng chỉ hành nghề xây dựng, được miễn thi phần chuyên môn. Đề thi gồm 10 câu bao gồm 8 câu hỏi pháp luật chung, 2 câu hỏi pháp luật riêng. Thời gian sát hạch tối đa là 12 phút. Số điểm tối đa cho mỗi đề sát hạch là 40 điểm. Cá nhân có kết quả sát hạch từ 32 điểm trở lên thì đạt yêu cầu để xem xét cấp chứng chỉ hành nghề.

THI CHUYỂN ĐỔI- KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT

THI CHUYỂN ĐỔI- KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT

 •  10
 •  12
 •  13:17 04/12/2019
 •  Đã xem: 1870
 •  Bình luận: 0

Đề thi chuyển đổi được miễn thi phần chuyên môn. Đề thi gồm 10 câu bao gồm 8 câu hỏi pháp luật chung, 2 câu hỏi pháp luật riêng.

THI CHUYỂN ĐỔI- KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH

THI CHUYỂN ĐỔI- KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH

 •  10
 •  12
 •  13:17 04/12/2019
 •  Đã xem: 1530
 •  Bình luận: 0

Đề thi chuyển đổi được miễn thi phần chuyên môn. Đề thi gồm 10 câu bao gồm 8 câu hỏi pháp luật chung, 2 câu hỏi pháp luật riêng.

THI CHUYỂN ĐỔI- QUY HOẠCH XÂY DỰNG

THI CHUYỂN ĐỔI- QUY HOẠCH XÂY DỰNG

 •  10
 •  12
 •  13:16 04/12/2019
 •  Đã xem: 1055
 •  Bình luận: 0

Đề thi chuyển đổi được miễn thi phần chuyên môn. Đề thi gồm 10 câu bao gồm 8 câu hỏi pháp luật chung, 2 câu hỏi pháp luật riêng.

THI CHUYỂN ĐỔI- ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

THI CHUYỂN ĐỔI- ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

 •  10
 •  12
 •  13:15 04/12/2019
 •  Đã xem: 1209
 •  Bình luận: 0

Đề thi chuyển đổi được miễn thi phần chuyên môn. Đề thi gồm 10 câu bao gồm 8 câu hỏi pháp luật chung, 2 câu hỏi pháp luật riêng. 

THI CHUYỂN ĐỔI- QUẢN LÝ DỰ ÁN

THI CHUYỂN ĐỔI- QUẢN LÝ DỰ ÁN

 •  10
 •  12
 •  13:14 04/12/2019
 •  Đã xem: 538
 •  Bình luận: 0

Đề thi chuyển đổi được miễn thi phần chuyên môn. Đề thi gồm 10 câu bao gồm 8 câu hỏi pháp luật chung, 2 câu hỏi pháp luật riêng.

THI CHUYỂN ĐỔI- THIẾT KẾ HẠ TẦNG KỸ THUẬT

THI CHUYỂN ĐỔI- THIẾT KẾ HẠ TẦNG KỸ THUẬT

 •  10
 •  12
 •  13:13 04/12/2019
 •  Đã xem: 757
 •  Bình luận: 0

Đề thi chuyển đổi được miễn thi phần chuyên môn. Đề thi gồm 10 câu bao gồm 8 câu hỏi pháp luật chung, 2 câu hỏi pháp luật riêng. 

THI CHUYỂN ĐỔI- THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

THI CHUYỂN ĐỔI- THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

 •  10
 •  12
 •  13:12 04/12/2019
 •  Đã xem: 503
 •  Bình luận: 0

Đề thi chuyển đổi được miễn thi phần chuyên môn. Đề thi gồm 10 câu bao gồm 8 câu hỏi pháp luật chung, 2 câu hỏi pháp luật riêng.

THI CHUYỂN ĐỔI- THIẾT KẾ CẤP THOÁT NƯỚC CÔNG TRÌNH

THI CHUYỂN ĐỔI- THIẾT KẾ CẤP THOÁT NƯỚC CÔNG TRÌNH

 •  10
 •  12
 •  13:12 04/12/2019
 •  Đã xem: 504
 •  Bình luận: 0

Đề thi chuyển đổi được miễn thi phần chuyên môn. Đề thi gồm 10 câu bao gồm 8 câu hỏi pháp luật chung, 2 câu hỏi pháp luật riêng. 

THI CHUYỂN ĐỔI- THIẾT KẾ CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH

THI CHUYỂN ĐỔI- THIẾT KẾ CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH

 •  10
 •  12
 •  13:11 04/12/2019
 •  Đã xem: 473
 •  Bình luận: 0

Đề thi chuyển đổi được miễn thi phần chuyên môn. Đề thi gồm 10 câu bao gồm 8 câu hỏi pháp luật chung, 2 câu hỏi pháp luật riêng. Thời gian sát hạch tối đa là 12 phút.

THI CHUYỂN ĐỔI- THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

THI CHUYỂN ĐỔI- THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 •  10
 •  12
 •  13:10 04/12/2019
 •  Đã xem: 472
 •  Bình luận: 0

Đề thi chuyển đổi được miễn thi phần chuyên môn. Đề thi gồm 10 câu bao gồm 8 câu hỏi pháp luật chung, 2 câu hỏi pháp luật riêng. 

THI CHUYỂN ĐỔI- THIẾT KẾ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

THI CHUYỂN ĐỔI- THIẾT KẾ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

 •  10
 •  12
 •  13:07 04/12/2019
 •  Đã xem: 605
 •  Bình luận: 0

Đề thi chuyển đổi được miễn thi phần chuyên môn. Đề thi gồm 10 câu bao gồm 8 câu hỏi pháp luật chung, 2 câu hỏi pháp luật riêng. 

THI CHUYỂN ĐỔI- THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH

THI CHUYỂN ĐỔI- THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH

 •  10
 •  12
 •  13:05 04/12/2019
 •  Đã xem: 474
 •  Bình luận: 0

Đề thi chuyển đổi được miễn thi phần chuyên môn. Đề thi gồm 10 câu bao gồm 8 câu hỏi pháp luật chung, 2 câu hỏi pháp luật riêng. 

THI CHUYỂN ĐỔI-GIÁM SÁT LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

THI CHUYỂN ĐỔI-GIÁM SÁT LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

 •  10
 •  12
 •  13:04 04/12/2019
 •  Đã xem: 662
 •  Bình luận: 0

Đề thi chuyển đổi được miễn thi phần chuyên môn. Đề thi gồm 10 câu bao gồm 8 câu hỏi pháp luật chung, 2 câu hỏi pháp luật riêng. 

THI CHUYỂN ĐỔI-GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP PHÁT TIỂN NÔNG THÔN

THI CHUYỂN ĐỔI-GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP PHÁT TIỂN NÔNG THÔN

 •  10
 •  12
 •  13:03 04/12/2019
 •  Đã xem: 516
 •  Bình luận: 0

Đề thi chuyển đổi được miễn thi phần chuyên môn. Đề thi gồm 10 câu bao gồm 8 câu hỏi pháp luật chung, 2 câu hỏi pháp luật riêng. 

THI CHUYỂN ĐỔI-GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

THI CHUYỂN ĐỔI-GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

 •  10
 •  12
 •  13:01 04/12/2019
 •  Đã xem: 837
 •  Bình luận: 0

Đề thi chuyển đổi được miễn thi phần chuyên môn. Đề thi gồm 10 câu bao gồm 8 câu hỏi pháp luật chung, 2 câu hỏi pháp luật riêng. 

THI CHUYỂN ĐỔI-GIÁM SÁT DDCN VÀ HTKT

THI CHUYỂN ĐỔI-GIÁM SÁT DDCN VÀ HTKT

 •  10
 •  12
 •  12:46 04/12/2019
 •  Đã xem: 1276
 •  Bình luận: 2

Đề thi chuyển đổi được miễn thi phần chuyên môn. Đề thi gồm 10 câu bao gồm 8 câu hỏi pháp luật chung, 2 câu hỏi pháp luật riêng. 

.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây