THI CHUYỂN ĐỔI

THI CHUYỂN ĐỔI- KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT

THI CHUYỂN ĐỔI- KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT

 •  10
 •  12
 •  13:17 04/12/2019
 •  Đã xem: 254
 •  Bình luận: 0

Đề thi chuyển đổi được miễn thi phần chuyên môn. Đề thi gồm 10 câu bao gồm 8 câu hỏi pháp luật chung, 2 câu hỏi pháp luật riêng.

THI CHUYỂN ĐỔI- KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH

THI CHUYỂN ĐỔI- KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH

 •  10
 •  12
 •  13:17 04/12/2019
 •  Đã xem: 552
 •  Bình luận: 0

Đề thi chuyển đổi được miễn thi phần chuyên môn. Đề thi gồm 10 câu bao gồm 8 câu hỏi pháp luật chung, 2 câu hỏi pháp luật riêng.

THI CHUYỂN ĐỔI- QUY HOẠCH XÂY DỰNG

THI CHUYỂN ĐỔI- QUY HOẠCH XÂY DỰNG

 •  10
 •  12
 •  13:16 04/12/2019
 •  Đã xem: 154
 •  Bình luận: 0

Đề thi chuyển đổi được miễn thi phần chuyên môn. Đề thi gồm 10 câu bao gồm 8 câu hỏi pháp luật chung, 2 câu hỏi pháp luật riêng.

THI CHUYỂN ĐỔI- ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

THI CHUYỂN ĐỔI- ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

 •  10
 •  12
 •  13:15 04/12/2019
 •  Đã xem: 262
 •  Bình luận: 0

Đề thi chuyển đổi được miễn thi phần chuyên môn. Đề thi gồm 10 câu bao gồm 8 câu hỏi pháp luật chung, 2 câu hỏi pháp luật riêng. 

THI CHUYỂN ĐỔI- QUẢN LÝ DỰ ÁN

THI CHUYỂN ĐỔI- QUẢN LÝ DỰ ÁN

 •  10
 •  12
 •  13:14 04/12/2019
 •  Đã xem: 191
 •  Bình luận: 0

Đề thi chuyển đổi được miễn thi phần chuyên môn. Đề thi gồm 10 câu bao gồm 8 câu hỏi pháp luật chung, 2 câu hỏi pháp luật riêng.

THI CHUYỂN ĐỔI- THIẾT KẾ HẠ TẦNG KỸ THUẬT

THI CHUYỂN ĐỔI- THIẾT KẾ HẠ TẦNG KỸ THUẬT

 •  10
 •  12
 •  13:13 04/12/2019
 •  Đã xem: 415
 •  Bình luận: 0

Đề thi chuyển đổi được miễn thi phần chuyên môn. Đề thi gồm 10 câu bao gồm 8 câu hỏi pháp luật chung, 2 câu hỏi pháp luật riêng. 

THI CHUYỂN ĐỔI- THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

THI CHUYỂN ĐỔI- THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

 •  10
 •  12
 •  13:12 04/12/2019
 •  Đã xem: 204
 •  Bình luận: 0

Đề thi chuyển đổi được miễn thi phần chuyên môn. Đề thi gồm 10 câu bao gồm 8 câu hỏi pháp luật chung, 2 câu hỏi pháp luật riêng.

THI CHUYỂN ĐỔI- THIẾT KẾ CẤP THOÁT NƯỚC CÔNG TRÌNH

THI CHUYỂN ĐỔI- THIẾT KẾ CẤP THOÁT NƯỚC CÔNG TRÌNH

 •  10
 •  12
 •  13:12 04/12/2019
 •  Đã xem: 151
 •  Bình luận: 0

Đề thi chuyển đổi được miễn thi phần chuyên môn. Đề thi gồm 10 câu bao gồm 8 câu hỏi pháp luật chung, 2 câu hỏi pháp luật riêng. 

THI CHUYỂN ĐỔI- THIẾT KẾ CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH

THI CHUYỂN ĐỔI- THIẾT KẾ CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH

 •  10
 •  12
 •  13:11 04/12/2019
 •  Đã xem: 162
 •  Bình luận: 0

Đề thi chuyển đổi được miễn thi phần chuyên môn. Đề thi gồm 10 câu bao gồm 8 câu hỏi pháp luật chung, 2 câu hỏi pháp luật riêng. Thời gian sát hạch tối đa là 12 phút.

THI CHUYỂN ĐỔI- THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

THI CHUYỂN ĐỔI- THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 •  10
 •  12
 •  13:10 04/12/2019
 •  Đã xem: 140
 •  Bình luận: 0

Đề thi chuyển đổi được miễn thi phần chuyên môn. Đề thi gồm 10 câu bao gồm 8 câu hỏi pháp luật chung, 2 câu hỏi pháp luật riêng. 

THI CHUYỂN ĐỔI- THIẾT KẾ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

THI CHUYỂN ĐỔI- THIẾT KẾ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

 •  10
 •  12
 •  13:07 04/12/2019
 •  Đã xem: 255
 •  Bình luận: 0

Đề thi chuyển đổi được miễn thi phần chuyên môn. Đề thi gồm 10 câu bao gồm 8 câu hỏi pháp luật chung, 2 câu hỏi pháp luật riêng. 

THI CHUYỂN ĐỔI- THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH

THI CHUYỂN ĐỔI- THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH

 •  10
 •  12
 •  13:05 04/12/2019
 •  Đã xem: 155
 •  Bình luận: 0

Đề thi chuyển đổi được miễn thi phần chuyên môn. Đề thi gồm 10 câu bao gồm 8 câu hỏi pháp luật chung, 2 câu hỏi pháp luật riêng. 

THI CHUYỂN ĐỔI-GIÁM SÁT LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

THI CHUYỂN ĐỔI-GIÁM SÁT LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

 •  10
 •  12
 •  13:04 04/12/2019
 •  Đã xem: 250
 •  Bình luận: 0

Đề thi chuyển đổi được miễn thi phần chuyên môn. Đề thi gồm 10 câu bao gồm 8 câu hỏi pháp luật chung, 2 câu hỏi pháp luật riêng. 

THI CHUYỂN ĐỔI-GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP PHÁT TIỂN NÔNG THÔN

THI CHUYỂN ĐỔI-GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP PHÁT TIỂN NÔNG THÔN

 •  10
 •  12
 •  13:03 04/12/2019
 •  Đã xem: 145
 •  Bình luận: 0

Đề thi chuyển đổi được miễn thi phần chuyên môn. Đề thi gồm 10 câu bao gồm 8 câu hỏi pháp luật chung, 2 câu hỏi pháp luật riêng. 

THI CHUYỂN ĐỔI-GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

THI CHUYỂN ĐỔI-GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

 •  10
 •  12
 •  13:01 04/12/2019
 •  Đã xem: 490
 •  Bình luận: 0

Đề thi chuyển đổi được miễn thi phần chuyên môn. Đề thi gồm 10 câu bao gồm 8 câu hỏi pháp luật chung, 2 câu hỏi pháp luật riêng. 

THI CHUYỂN ĐỔI-GIÁM SÁT DDCN VÀ HTKT

THI CHUYỂN ĐỔI-GIÁM SÁT DDCN VÀ HTKT

 •  10
 •  12
 •  12:46 04/12/2019
 •  Đã xem: 397
 •  Bình luận: 2

Đề thi chuyển đổi được miễn thi phần chuyên môn. Đề thi gồm 10 câu bao gồm 8 câu hỏi pháp luật chung, 2 câu hỏi pháp luật riêng. 

.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây