BỘ ĐỀ THI CŨ THEO QUYẾT ĐỊNH 1623/QĐ-BXD 2018


KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN - GIÁM SÁT LẮP ĐẶT THIẾT BỊ VÀO CÔNG TRÌNH

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN - GIÁM SÁT LẮP ĐẶT THIẾT BỊ VÀO CÔNG TRÌNH

 •  62
 •  62
 •  09:32 15/02/2019
 •  Đã xem: 9697
 •  Bình luận: 0

Hiện tại bồ đề thi chứng chỉ thành nghề này đã cũ. Bấm vào bên dưới để ôn luyện theo bộ đề mới nhất năm 2021

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN - GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP &PTNT

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN - GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP &PTNT

 •  120
 •  120
 •  11:20 14/02/2019
 •  Đã xem: 8446
 •  Bình luận: 0

Hiện tại bồ đề thi chứng chỉ thành nghề này đã cũ. Bấm vào bên dưới để ôn luyện theo bộ đề mới nhất năm 2021.

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN - THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN - THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

 •  89
 •  89
 •  09:05 14/02/2019
 •  Đã xem: 7773
 •  Bình luận: 1

Bộ đề luyện thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lĩnh vực thiết kế công trình HTKT, mới nhất theo Quyết định số 1623/QĐ-BXD năm 2019. Phần kiến thức chuyên môn dành cho lĩnh vực lĩnh vực thiết kế thiết kế công trình HTKT.

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN - THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP &PTNT

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN - THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP &PTNT

 •  90
 •  90
 •  08:43 14/02/2019
 •  Đã xem: 5391
 •  Bình luận: 0

Bộ đề luyện thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lĩnh vực thiết kế công trình NN&PTNT, mới nhất theo Quyết định số 1623/QĐ-BXD năm 2019. Phần kiến thức chuyên môn dành cho lĩnh vực lĩnh vực thiết kế thiết kế công trình NN&PTNT.

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN - THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN - THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

 •  249
 •  249
 •  16:38 13/02/2019
 •  Đã xem: 6673
 •  Bình luận: 2

Bộ đề luyện thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lĩnh vực thiết kế công trình giao thông, mới nhất theo Quyết định số 1623/QĐ-BXD năm 2019. Phần kiến thức chuyên môn dành cho lĩnh vực lĩnh vực thiết kế thiết kế công trình giao thông.

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN - THIẾT KẾ CẤP THOÁT NƯỚC CÔNG TRÌNH

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN - THIẾT KẾ CẤP THOÁT NƯỚC CÔNG TRÌNH

 •  43
 •  43
 •  11:16 13/02/2019
 •  Đã xem: 3857
 •  Bình luận: 0

Bộ đề luyện thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lĩnh vực thiết kế cấp thoát nước công trình, mới nhất theo Quyết định số 1623/QĐ-BXD năm 2019. Phần kiến thức chuyên môn dành cho lĩnh vực lĩnh vực thiết kế thiết kế cấp thoát nước công trình

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN - THIẾT KẾ CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN - THIẾT KẾ CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH

 •  130
 •  130
 •  16:33 25/01/2019
 •  Đã xem: 7796
 •  Bình luận: 6

Bộ đề luyện thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lĩnh vực thiết kế cơ điện công trình, mới nhất theo Quyết định số 1623/QĐ-BXD năm 2019. Phần kiến thức chuyên môn dành cho lĩnh vực lĩnh vực thiết kế thiết kế cơ điện công trình.

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN - LĨNH VỰC QUẢN LÝ DỰ ÁN

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN - LĨNH VỰC QUẢN LÝ DỰ ÁN

 •  83
 •  83
 •  10:26 22/01/2019
 •  Đã xem: 13263
 •  Bình luận: 9

Bộ đề luyện thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lĩnh vực quản lý dự án,mới nhất theo Quyết định số 1623/QĐ-BXD năm 2019. Phần kiến thức chuyên môn dành cho lĩnh vực lĩnh vực quản lý dự án.

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN - LĨNH VỰC ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN - LĨNH VỰC ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

 •  62
 •  62
 •  16:54 21/01/2019
 •  Đã xem: 10843
 •  Bình luận: 0

Bộ đề luyện thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lĩnh vực định giá xây dựng, mới nhất theo Quyết định số 1623/QĐ-BXD năm 2019. Phần kiến thức chuyên môn dành cho lĩnh vực định giá xây dựng.

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN - GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN - GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

 •  205
 •  205
 •  16:50 19/01/2019
 •  Đã xem: 16854
 •  Bình luận: 2

Bộ đề luyện thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lĩnh vực giám sát công trình giao thông, mới nhất theo Quyết định số 1623/QĐ-BXD năm 2019. Phần kiến thức chuyên môn dành cho lĩnh vực giám sát công trình giao thông.

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN - GIÁM SÁT DÂN DỤNG VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN - GIÁM SÁT DÂN DỤNG VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT

 •  168
 •  166
 •  16:22 17/01/2019
 •  Đã xem: 27767
 •  Bình luận: 19

Bộ đề luyện thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lĩnh vực giám sát công trình dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật, mới nhất theo Quyết định số 1623/QĐ-BXD năm 2019. Phần kiến thức chuyên môn.

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN - THIẾT KẾ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG CÔNG NGHIỆP

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN - THIẾT KẾ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG CÔNG NGHIỆP

 •  46
 •  46
 •  14:39 17/01/2019
 •  Đã xem: 9062
 •  Bình luận: 6

Bộ đề luyện thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lĩnh vực thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp,mới nhất theo Quyết định số 1623/QĐ-BXD năm 2019. Phần kiến thức chuyên môn.

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN - THIẾT KẾ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN - THIẾT KẾ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG

 •  41
 •  41
 •  10:58 17/01/2019
 •  Đã xem: 7322
 •  Bình luận: 0

Bộ đề luyện thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lĩnh vực thiết kế kiến trúc xây dựng mới nhất theo Quyết định số 1623/QĐ-BXD năm 2019. Phần kiến thức chuyên môn dành cho lĩnh vực ĩnh vực thiết kế kiến trúc  xây dựng.

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN - THIẾT KẾ QUY HOẠCH XÂY DỰNG

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN - THIẾT KẾ QUY HOẠCH XÂY DỰNG

 •  124
 •  122
 •  10:09 17/01/2019
 •  Đã xem: 4251
 •  Bình luận: 0

Bộ đề luyện thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lĩnh vực thiết kế quy hoạch xây dựng mới nhất theo Quyết định số 1623/QĐ-BXD năm 2019. Phần kiến thức chuyên môn dành cho lĩnh vực ĩnh vực thiết kế quy hoạch xây dựng.

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN - LĨNH VỰC KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN - LĨNH VỰC KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT

 •  70
 •  70
 •  08:13 17/01/2019
 •  Đã xem: 4654
 •  Bình luận: 0

Bộ đề luyện thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lĩnh vực khảo sát địa chất  theo hình thức trắc nghiệm onile mới nhất  Quyết định số 1623/QĐ-BXD năm 2019. Phần kiến thức chuyên môn dành cho lĩnh vực khảo sát địa chất.

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN - LĨNH VỰC KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN - LĨNH VỰC KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH

 •  58
 •  58
 •  11:29 16/01/2019
 •  Đã xem: 6720
 •  Bình luận: 2

Bộ đề luyện thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lĩnh vực khảo sát địa hình theo hình thức trắc nghiệm online mới nhất theo Quyết định số 1623/QĐ-BXD năm 2019. Phần kiến thức chuyên môn dành cho lĩnh vực khảo sát xây dựng.

KIẾN THỨC PHÁP LUẬT - LĨNH VỰC QUẢN LÝ DỰ ÁN

KIẾN THỨC PHÁP LUẬT - LĨNH VỰC QUẢN LÝ DỰ ÁN

 •  28
 •  28
 •  11:01 16/01/2019
 •  Đã xem: 14563
 •  Bình luận: 6

Bộ đề luyện thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lĩnh vực quản lý dự án theo hình thức trắc nghiệm onile mới nhất  Quyết định số 1623/QĐ-BXD năm 2019. Phần kiến thức pháp luật dành cho lĩnh vực quản lý dự án.

PHÁP LUẬT XÂY DỰNG - LĨNH VỰC ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

PHÁP LUẬT XÂY DỰNG - LĨNH VỰC ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

 •  51
 •  49
 •  17:11 15/01/2019
 •  Đã xem: 16204
 •  Bình luận: 2

Bộ đề luyện thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lĩnh vực định giá xây dựng theo hình thức trắc nghiệm online mới nhất theo Quyết định số 1623/QĐ-BXD năm 2019.

KIẾN THỨC PHÁP LUẬT - LĨNH VỰC GIÁM SÁT

KIẾN THỨC PHÁP LUẬT - LĨNH VỰC GIÁM SÁT

 •  22
 •  22
 •  16:45 15/01/2019
 •  Đã xem: 33970
 •  Bình luận: 4

Bộ đề luyện thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lĩnh vực giám sát xây dựng theo hình thức trắc nghiệm online mới nhất theo Quyết định số 1623/QĐ-BXD năm 2019.

KIẾN THỨC PHÁP LUẬT - LĨNH VỰC THIẾT KẾ

KIẾN THỨC PHÁP LUẬT - LĨNH VỰC THIẾT KẾ

 •  15
 •  15
 •  06:22 15/01/2019
 •  Đã xem: 20989
 •  Bình luận: 2

Bộ đề luyện thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lĩnh vực thiết kế xây dựng theo hình thức trắc nghiệm onile mới nhất theo quyết định Quyết định số 1623/QĐ-BXD năm 2019.

KIẾN THỨC PHÁP LUẬT - LĨNH VỰC THIẾT KẾ QUY HOẠCH XÂY DỰNG

KIẾN THỨC PHÁP LUẬT - LĨNH VỰC THIẾT KẾ QUY HOẠCH XÂY DỰNG

 •  27
 •  27
 •  06:06 15/01/2019
 •  Đã xem: 8128
 •  Bình luận: 0

Bộ đề luyện thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hình thức trắc nghiệm online mới nhất theo quyết định Quyết định số 1623/QĐ-BXD năm 2019.

KIẾN THỨC PHÁP LUẬT - LĨNH VỰC KHẢO SÁT XÂY DỰNG

KIẾN THỨC PHÁP LUẬT - LĨNH VỰC KHẢO SÁT XÂY DỰNG

 •  30
 •  30
 •  05:53 15/01/2019
 •  Đã xem: 10308
 •  Bình luận: 5

Bộ đề luyện thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lĩnh vực khảo sát xây dựng theo hình thức trắc nghiệm onile mới nhất theo quyết định Quyết định số 1623/QĐ-BXD năm 2019. Phần kiến thức pháp luật dành cho lĩnh vực khảo sát xây dựng.

KIẾN THỨC PHÁP LUẬT - PHÁP LUẬT XÂY DỰNG CHUNG

KIẾN THỨC PHÁP LUẬT - PHÁP LUẬT XÂY DỰNG CHUNG

 •  90
 •  90
 •  05:33 15/01/2019
 •  Đã xem: 47938
 •  Bình luận: 16

Bộ đề luyện thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo hình thức trắc nghiệm onile mới nhất theo quyết định Quyết định số 1623/QĐ-BXD năm 2019. Phần kiến thức pháp luật chung.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây