ôn thi chứng chỉ xây dựng

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN - LĨNH VỰC THIẾT KẾ QUY HOẠCH XÂY DỰNG (QĐ145/QĐ-BXD 2017)

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN - LĨNH VỰC THIẾT KẾ QUY HOẠCH XÂY DỰNG (QĐ145/QĐ-BXD 2017)

 •  125
 •  125
 •  16:27 09/11/2018
 •  Đã xem: 886
 •  Bình luận: 0

Bộ đề thi dành cho kỹ sư xây dựng, kiến trúc sư ôn luyện để tham gia kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành xây dựng, lĩnh vực thiết kế quy hoạch xây dựng theo hình thức trắc nghiệm online. Đảm bảo 100% đúng theo bộ câu hỏi và đáp án quyết định 145/QĐ-BXD

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN - LĨNH VỰC QUẢN LÝ DỰ ÁN (QĐ145/QĐ-BXD 2017)

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN - LĨNH VỰC QUẢN LÝ DỰ ÁN (QĐ145/QĐ-BXD 2017)

 •  83
 •  83
 •  21:20 20/05/2018
 •  Đã xem: 5126
 •  Bình luận: 0

Bộ đề thi trắc nghiệm online nhằm luyện thi sát hạch chứng chỉ xây dựng lĩnh vực quản lý dự án, phần kiến thức chuyên môn.Đảm bảo đúng 100% theo quyết định 145/QĐ-BXD năm 2017 về bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng.

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN -LĨNH VỰC THIẾT KẾ, GIÁM SÁT VÀ KIỂM ĐỊNH CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT (QĐ145/QĐ-BXD 2017)

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN -LĨNH VỰC THIẾT KẾ, GIÁM SÁT VÀ KIỂM ĐỊNH CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT (QĐ145/QĐ-BXD 2017)

 •  90
 •  90
 •  21:00 20/05/2018
 •  Đã xem: 1857
 •  Bình luận: 0

Bộ đề thi trắc nghiệm online nhằm luyện thi sát hạch chứng chỉ xây dựng lĩnh vực thiết kế giám sát kiểm định công trình HTKT.Đảm bảo đúng 100% theo quyết định 145/QĐ-BXD năm 2017 về bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng.

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN -LĨNH VỰC ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG (QĐ145/QĐ-BXD 2017)

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN -LĨNH VỰC ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG (QĐ145/QĐ-BXD 2017)

 •  62
 •  62
 •  20:40 20/05/2018
 •  Đã xem: 3813
 •  Bình luận: 0

DÀNH CHO KỸ SƯ THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN -LĨNH VỰC KIỂM ĐỊNH CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (QĐ145/QĐ-BXD 2017)

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN -LĨNH VỰC KIỂM ĐỊNH CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (QĐ145/QĐ-BXD 2017)

 •  84
 •  84
 •  20:22 20/05/2018
 •  Đã xem: 986
 •  Bình luận: 0

DÀNH CHO KÝ SƯ THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIỂM ĐỊNH CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN -LĨNH VỰC KIỂM ĐỊNH CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP (QĐ145/QĐ-BXD 2017)

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN -LĨNH VỰC KIỂM ĐỊNH CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP (QĐ145/QĐ-BXD 2017)

 •  61
 •  61
 •  18:34 20/05/2018
 •  Đã xem: 982
 •  Bình luận: 0

DÀNH CHO KĨ SU THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ KIỂM ĐỊNH CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN -LĨNH VỰC GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG (QĐ145/QĐ-BXD 2017)

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN -LĨNH VỰC GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG (QĐ145/QĐ-BXD 2017)

 •  205
 •  205
 •  14:56 20/05/2018
 •  Đã xem: 3096
 •  Bình luận: 4

DÀNH CHO KỸ SƯ THI CHỨNG CHỈ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN -LĨNH VỰC GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP (QĐ145/QĐ-BXD 2017)

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN -LĨNH VỰC GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP (QĐ145/QĐ-BXD 2017)

 •  87
 •  87
 •  13:22 20/05/2018
 •  Đã xem: 3594
 •  Bình luận: 0

DÀNH CHO KỸ SƯ THI GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN -LĨNH VỰC THIẾT KẾ ĐƯỜNG DÂY TRẠM BIẾN ÁP (QĐ145/QĐ-BXD 2017)

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN -LĨNH VỰC THIẾT KẾ ĐƯỜNG DÂY TRẠM BIẾN ÁP (QĐ145/QĐ-BXD 2017)

 •  60
 •  60
 •  11:31 20/05/2018
 •  Đã xem: 1301
 •  Bình luận: 0

DÀNH CHO KĨ SƯ THI THIẾT KẾ ĐƯỜNG DÂY TRẠM BIẾN ÁP

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN -LĨNH VỰC THIẾT KẾ AN TOÀN PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ CÔNG TRÌNH (QĐ145/QĐ-BXD 2017)

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN -LĨNH VỰC THIẾT KẾ AN TOÀN PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ CÔNG TRÌNH (QĐ145/QĐ-BXD 2017)

 •  61
 •  61
 •  11:19 20/05/2018
 •  Đã xem: 1106
 •  Bình luận: 0

DÀNH CHO KỸ SƯ THI THIẾT KẾ AN TOÀN PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ CÔNG TRÌNH

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN -LĨNH VỰC THIẾT KẾ THÔNG GIÓ-CẤP THOÁT NHIỆT CÔNG TRÌNH (QĐ145/QĐ-BXD 2017)

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN -LĨNH VỰC THIẾT KẾ THÔNG GIÓ-CẤP THOÁT NHIỆT CÔNG TRÌNH (QĐ145/QĐ-BXD 2017)

 •  71
 •  71
 •  11:00 20/05/2018
 •  Đã xem: 1322
 •  Bình luận: 0

DÀNH CHO KỸ SƯ THI THIẾT KẾ THÔNG GIÓ-CẤP THOÁT NHIỆT CÔNG TRÌNH

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN -LĨNH VỰC THIẾT KẾ CẤP THOÁT NƯỚC CÔNG TRÌNH (QĐ145/QĐ-BXD 2017)

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN -LĨNH VỰC THIẾT KẾ CẤP THOÁT NƯỚC CÔNG TRÌNH (QĐ145/QĐ-BXD 2017)

 •  45
 •  45
 •  10:38 20/05/2018
 •  Đã xem: 1580
 •  Bình luận: 0

DÀNH CHO KỸ SƯ THI THIẾT KẾ CẤP THOÁT NƯỚC CÔNG TRÌNH

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN -LĨNH VỰC THIẾT KẾ ĐIỆN-CƠ CÔNG TRÌNH (QĐ145/QĐ-BXD 2017)

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN -LĨNH VỰC THIẾT KẾ ĐIỆN-CƠ CÔNG TRÌNH (QĐ145/QĐ-BXD 2017)

 •  60
 •  30
 •  10:24 20/05/2018
 •  Đã xem: 1266
 •  Bình luận: 0

DÀNH CHO KỸ SƯ THI THIẾT KẾ ĐIỆN-CƠ CÔNG TRÌNH

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN -LĨNH VỰC THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (QĐ145/QĐ-BXD 2017)

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN -LĨNH VỰC THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (QĐ145/QĐ-BXD 2017)

 •  90
 •  45
 •  09:40 20/05/2018
 •  Đã xem: 1343
 •  Bình luận: 0

DÀNH CHO KỸ SƯ THI THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN -LĨNH VỰC THIẾT KẾ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP (QĐ145/QĐ-BXD 2017)

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN -LĨNH VỰC THIẾT KẾ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP (QĐ145/QĐ-BXD 2017)

 •  52
 •  30
 •  11:19 19/05/2018
 •  Đã xem: 2070
 •  Bình luận: 0

DÀNH CHO KỸ SƯ THI THIẾT KẾ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN -LĨNH VỰC THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH (QĐ145/QĐ-BXD 2017)

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN -LĨNH VỰC THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH (QĐ145/QĐ-BXD 2017)

 •  42
 •  30
 •  11:07 19/05/2018
 •  Đã xem: 1346
 •  Bình luận: 0

DÀNH CHO KỸ SƯ THI THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN -LĨNH VỰC KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH (QĐ145/QĐ-BXD 2017)

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN -LĨNH VỰC KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH (QĐ145/QĐ-BXD 2017)

 •  58
 •  30
 •  09:14 19/05/2018
 •  Đã xem: 1164
 •  Bình luận: 0

DÀNH CHO KĨ SƯ KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN -LĨNH VỰC KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH, ĐỊA CHẤT THỦY VĂN (QĐ145/QĐ-BXD 2017)

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN -LĨNH VỰC KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH, ĐỊA CHẤT THỦY VĂN (QĐ145/QĐ-BXD 2017)

 •  70
 •  30
 •  00:28 19/05/2018
 •  Đã xem: 1324
 •  Bình luận: 0

DÀNH CH0 KĨ SƯ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT, THỦY VĂN

KIẾN THỨC PHÁP LUẬT-LĨNH VỰC QUẢN LÝ DỰ ÁN (QĐ145/QĐ-BXD 2017)

KIẾN THỨC PHÁP LUẬT-LĨNH VỰC QUẢN LÝ DỰ ÁN (QĐ145/QĐ-BXD 2017)

 •  28
 •  28
 •  11:29 18/05/2018
 •  Đã xem: 3084
 •  Bình luận: 0

Bộ đề thi dành cho kỹ sư xây dựng ôn luyện để tham gia kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành xây dựng, lĩnh vực quản lý dự án xây dựng theo hình thức trắc nghiệm online. Đảm bảo 100% đúng theo bộ câu hỏi và đáp án quyết định 145/QĐ-BXD

KIẾN THỨC PHÁP LUẬT-LĨNH VỰC ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG (QĐ145/QĐ-BXD 2017)

KIẾN THỨC PHÁP LUẬT-LĨNH VỰC ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG (QĐ145/QĐ-BXD 2017)

 •  57
 •  57
 •  11:13 18/05/2018
 •  Đã xem: 3013
 •  Bình luận: 0

PHẦN KIẾN THỨC PHÁP LUẬT LĨNH VỰC ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

KIẾN THỨC PHÁP LUẬT-LĨNH VỰC KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG (QĐ145/QĐ-BXD 2017)

KIẾN THỨC PHÁP LUẬT-LĨNH VỰC KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG (QĐ145/QĐ-BXD 2017)

 •  20
 •  20
 •  10:56 18/05/2018
 •  Đã xem: 1676
 •  Bình luận: 0

PHẦN KIẾN THỨC PHÁP LUẬT DÀNH CHO LĨNH VỰC KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG

KIẾN THỨC PHÁP LUẬT-LĨNH VỰC TƯ VẤN GIÁM SÁT (QĐ145/QĐ-BXD 2017)

KIẾN THỨC PHÁP LUẬT-LĨNH VỰC TƯ VẤN GIÁM SÁT (QĐ145/QĐ-BXD 2017)

 •  22
 •  22
 •  10:30 18/05/2018
 •  Đã xem: 4786
 •  Bình luận: 0

PHẦN KIẾN THỨC PHÁP LUẬT DÀNH CHO LĨNH VỰC TƯ VẤN GIÁM SÁT

KIẾN THỨC PHÁP LUẬT-LĨNH VỰC THIẾT KẾ XÂY DỰNG (QĐ145/QĐ-BXD 2017)

KIẾN THỨC PHÁP LUẬT-LĨNH VỰC THIẾT KẾ XÂY DỰNG (QĐ145/QĐ-BXD 2017)

 •  16
 •  16
 •  10:18 18/05/2018
 •  Đã xem: 2950
 •  Bình luận: 0

PHẦN KIẾN THỨC PHÁP LUẬT DÀNH CHO LĨNH VỰC THIẾT KẾ XÂY DỤNG

KIẾN THỨC PHÁP LUẬT-LĨNH VỰC THIẾT KẾ QUY HOẠCH XÂY DỰNG (QĐ145/QĐ-BXD 2017)

KIẾN THỨC PHÁP LUẬT-LĨNH VỰC THIẾT KẾ QUY HOẠCH XÂY DỰNG (QĐ145/QĐ-BXD 2017)

 •  27
 •  27
 •  02:56 18/05/2018
 •  Đã xem: 1246
 •  Bình luận: 0

PHẦN THI KIÉN THỨC PHÁP LUẬT DÀNH CHO LĨNH VỰC THIẾT KẾ QUY HOẠCH XÂY DỰNG

KIẾN THỨC PHÁP LUẬT-LĨNH VỰC KHẢO SÁT XÂY DỰNG (QĐ145/QĐ-BXD 2017)

KIẾN THỨC PHÁP LUẬT-LĨNH VỰC KHẢO SÁT XÂY DỰNG (QĐ145/QĐ-BXD 2017)

 •  29
 •  30
 •  00:25 18/05/2018
 •  Đã xem: 1923
 •  Bình luận: 0

CAM KẾT ĐÚNG 100% THEO QUYẾT ĐỊNH 145/QĐ-BXD NĂM 2017 VỀ CÔNG BỐ CẬP NHẬT VÀ ĐIỀU CHỈNH BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM PHỤC VỤ SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG DO BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG BAN HÀNH

KIẾN THỨC PHÁP LUẬT- PHÁP LUẬT XÂY DỰNG CHUNG (QĐ145/QĐ-BXD 2017)

KIẾN THỨC PHÁP LUẬT- PHÁP LUẬT XÂY DỰNG CHUNG (QĐ145/QĐ-BXD 2017)

 •  94
 •  30
 •  23:48 17/05/2018
 •  Đã xem: 6602
 •  Bình luận: 0

PHẦN KIẾN THỨC PHÁP LUẬT XÂY DỰNG CHUNG DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC LĨNH VƯC

.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây